Estatistik yo

Paj sa pemet ou wè 6 boul ki pi soti plis e ki soti mwens, e li pemet ou fè rechèch nimewo ou vle.

Boul ki soti plis depi 6 dènye mwa rive jounen jodia

Kantite Fwa 08 Sòti: 22

Midi: 10

Swa: 12

Kantite Fwa 66 Sòti: 20

Midi: 12

Swa: 8

Kantite Fwa 11 Sòti: 20

Midi: 4

Swa: 16

Kantite Fwa 24 Sòti: 19

Midi: 10

Swa: 9

Kantite Fwa 16 Sòti: 19

Midi: 11

Swa: 8

Kantite Fwa 48 Sòti: 19

Midi: 9

Swa: 10

Boul ki soti mwens depi 6 dènye mwa rive jounen jodia

Kantite Fwa 77 Sòti: 7

Midi: 3

Swa: 4

Kantite Fwa 39 Sòti: 8

Midi: 3

Swa: 5

Kantite Fwa 04 Sòti: 8

Midi: 4

Swa: 4

Kantite Fwa 75 Sòti: 8

Midi: 2

Swa: 6

Kantite Fwa 70 Sòti: 9

Midi: 4

Swa: 5

Kantite Fwa 56 Sòti: 9

Midi: 4

Swa: 5