Kiyès Nou ye

Lesly Center : Yon antrepriz nasyonal k'ap inove.

Lesly Center se yon antrepriz Ayisyen ki espesyalize nan jwèt Aza an jeneral e nan vann bòlèt an patikilye. Li mete experyans li ak expètiz li, melanje ak kapasite'l pou'l inove, Lesly Center ranfòse pèfòmans li epi modènize sektè a nan benefis kliyan li yo. Fonde nan lane 1964, Lesly Center se yon Gwo Operatè ki gen plis pase 50 lane.

Vizyon Nou

Nou vle vini sèl chwa nan jwèt Aza e nan vann bòlèt nan peyi a, pou byen kliyan nou yo avèk tout anplwaye nou yo.

Misyon nou

Bay tèt nou mwayen pou nou reponn ak bezwen kliyan nou yo nan amelyore kalite sèvis pwofesyonèl nap ofri, yon fason pou nou asure siksè jwèt Aza e lavant bòlèt la an Ayiti, e kreye nan menm okazyon an yon santiman de travay akonpli kay anplwaye nou yo.

Valè nou yo

Depi nan lane 1964, nou detèmine nou pou nou respekte angajman nou anvè kliyan nou yo. Politik, pwogram ak Pratik nou mete an plas pèmèt nou rete fidèl ak filozofi ke nou te bay tèt nou depi nan kòmansman.